Posts Tagged jobhoppen

Jobhoppen bereikt nieuw hoogtepunt

Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat hoogopgeleide autochtonen erg positief zijn over de arbeidsmarkt. Hoogopgeleide allochtonen zijn daarentegen een stuk negatiever over de arbeidsmarkt. Ruim twee op de vijf beoordeelt het als (zeer) ongunstig. Over de gehele linie neemt jobhoppen de komende jaren toe. Uit het onderzoek onder 3.328 hoogopgeleiden blijkt dat de arbeidsmobiliteit sinds […]

,

No Comments