Wat doet een COO?


Als de CEO te druk is om de productiequota en andere operationele factoren van een organisatie te beheren, dan komt de Chief Operating Officer (COO) in beeld om die verantwoordelijkheid te vervullen. Vaak bekend als een van de top-executives of de senior vice-president in de corporate hiërarchie, de COO heerst over de dag-tot-dag activiteiten van een organisatie en rapporteert aan de Raad van Bestuur op een regelmatige basis. Dus de focus van de COO is op operations management, wat betekent dat hij of zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het ontwerp, werking en verbetering van de systemen die de producten / diensten van het bedrijf creëert en levert.

 De basistaken van een COO:

1.Ordenen van beperkte middelen als bepaald door de CEO en de raad van bestuur om de meest productieve te gebruiken met het doel het creëren van maximale waarde voor de stakeholders van het bedrijf.
2.Lead door het ontwikkelen en trapsgewijze de organisaties strategie / missie naar de lagere ranking personeel en de uitvoering van passende beloning / erkenning en coaching / corrigerende praktijken om personeel af te stemmen met de bedrijfsdoelstellingen.
3.Plan door voorrang te geven aan de klant, medewerker en organisatorische vereisten
4.Maintaining en monitoring personeel, levels, Kennis-Vaardigheden-attributen (KSA), verwachtingen en motivatie om organisatorische eisen te voldoen
5.Drive prestatiemaatstaven voor het meten van de prestaties van een operatie en de behandeling van efficiëntie ten opzichte van de effectiviteit, vaak in de vorm van dashboards handig voor herziening van een hoog niveau van de belangrijkste indicatoren.

De rol van een COO verschilt van geval tot geval.

De COO functieomschrijving en rapportage structuur moet overeenkomen met de behoeften van de organisatie. Het bespreken van wat de organisatie hoopt te doen in de komende jaren, wat voor soort leiderschap nodig is om deze doelen te bereiken, en welke rol de COO wordt verwacht om te spelen met betrekking tot leden van de bestaande senior team zal een visie bepalen voor de COO positie .

De link met de CEO functie is van essentieel belang. Het zou neerkomen op:

• Terugdringen van overmatig CEO werkbelasting en de mogelijkheid van de CEO om tijd te besteden aan grote externe initiatieven
• Balancing of aanvulling van de vaardigheden van de CEO
• Het opbouwen van de organisatie in staat is om een ​​strategisch plan uit te voeren of groei
• Planning voor CEO opvolging

Vragen die een bedrijf moet kunnen beantwoorden voordat men een COO in dienst neemt

• Wat hoopt de organisatie te bereiken door het inhuren van een COO?
• Als de positie nieuw is, is de reden waarom het gecreëerd? Als het wordt geherstructureerd, wat zijn de redenen voor de wijziging?
• Hoe zal de positie van de rol en de verantwoordelijkheden worden gedefinieerd? Zal de positie focus op het programma, administratie / operaties, alle interne zaken, of een variatie op deze modellen? Hoe zou de positie kunnen veranderen in de komende jaren?
• Welke vaardigheden en kwalificaties zoek je in een COO? Welke van deze dingen zijn must-haves, en die zijn verhandelbaar?
• Welke eventuele veranderingen in de organisatie hoop je te maken door middel van de COO positie? Welke belemmeringen kunnen hierbij ontstaan?
• Wat wordt de COO’s rol in alle belangrijke strategische initiatieven van de organisatie waarmee zij bezig is?
• Wat zal de organisatorische / rapportagestructuur zijn? Zullen er dotted-line/matrix relaties, en zo ja, hoe zullen ze worden behandeld?
• Wat zijn de dynamiek van de huidige relaties tussen het personeel en de CEO? Hoe zal een nieuw persoon (en, indien van toepassing, een nieuw of geherstructureerd positie) veranderen deze relaties? Staat het personeel achter deze veranderingen? Hoe zal de dynamiek en de communicatiepatronen tussen de CEO en het personeel moeten evolueren wanneer de COO op zijn plaats is? Welke communicatie is er met de medewerkers rond deze veranderingen nodig?
• Welke autoriteit zal de COO hebben?
• Wat zal de relatie tussen de COO en de raad van bestuur zijn?
• Wat hebben de leden van het leidinggevend team zien als de belangrijkste uitdagingen voor de COO? Belangrijkste succesfactoren?
• Wat wordt verwacht van de COO van de kant van het ED en anderen? Hoe zal de COO worden geëvalueerd? Wat zijn de criteria? Wie zal een rol spelen in de evaluatie? Zijn er voldoende middelen beschikbaar  voor de COO om uit te voeren van wat men verwacht?

In feite, een groot aantal management experts geloven dat de echte baan van de COO het babysitten van een disfunctionele CEO is.

Dit kan een cynische kijk, maar het feit blijft dat oprichters van het bedrijf bijna nooit het gevoel hebben dat een COO  een essentieel onderdeel van hun kern van het management team is. De COO neemt doorgaans  taken en bevoegdheden uit de buurt van de CEO en van de andere top executives. Niet verrassend, de COO taak eindigt vaak als een politiek slagveld.

Toch zijn er COO’s die hebben geholpen aan het opzetten van geweldige ondernemingen, die zijn uitgegroeid tot de CEO’s naaste vertrouweling en een zorgzame, betrouwbare leider voor de rang-and-file.

Voor beschikbare COO functies kunt u een kijkje nemen op Lintberg.

, ,

  1. No comments yet.
(will not be published)