MBA opleiding kiezen: kosten en baten


MBa opleiding kiezen

Waar hangt de keuze van af?

Hoe beter de reputatie van de opleiding, des te hoger de waarde. De ranglijsten van internationale kranten en tijdschriften zijn een nuttige graadmeter. De scholen presenteren zich tijdens bijvoorbeeld de MBA Fairs van de Nederlandse Ivy Circle, de vereniging van alumni van enkele Amerikaanse top-MBA’s

  • Kies het programma dat bij uw wensen past. Naast eenalgemeen programma vol managementvaardigheden kennen scholen specialisaties als marketing, accountancy of een specifiek terrein als de gezondheidszorg
  • Ambieert u een functie met een internationale werkkring? Ga dan na hoe internationaal de opleiding is. Op de web-sites van de scholen staan cijfers over de herkomst van de studenten. Informeer ook of de leerstof op het internationale bedrijfsleven is gericht en of het mogelijk is delen van de studie in het buitenland te volgen

Internationale ranglijsten
Elk jaar worden alle MBA-opleidingen wereldwijd met elkaar vergeleken.

Financial Times maakt een ranglijst op basis van een enquête onder afgestudeerden, gegevens over de opleidingen, de internationale gerichtheid van het studieprogramma en het aantal wetenschappelijke publicaties van de staf.

The Economist baseert zich op vragenlijsten die de scholen zelf invullen en op enquêtes onder studenten en alumni over onder meer carrièrekansen en salaris.

Business Week, dat in 1988 als eerste met de ranglijsten begon, baseert zich op enquêtes onder studenten en recruiters.

Wat zijn de beste business schools op de Nederlandse markt?

Nijenrode en Rotterdam School of Management (ook wel bekend als Rotterdam Business School) staan al jaren bovenaan als het gaat om kwaliteit. Ook Nimbas en Tias staan erg goed bekend. De resultaten van de polls zijn ieder jaar anders maar deze opleidingen scoren altijd binnen de top-10.

Wat kost een opleiding bij de Nederlandse Business schools?

Vraag U af of de kosten opwegen tegen de baten. De kosten variëren van zo’n 350 euro voor een schriftelijke cursus tot minstens 60.000 euro per jaar voor een topschool.Van de Nederlandse gerenommeerde instituten is Business School Nederland de goedkoopste en zijn TIAS, Nijenrode, en Rotterdam School of Management (RSM) relatief de duurste. De kosten variëren van 10.000 tot 60.000 EUR voor een volledig parttime programma. Dit is overigens exclusief reis- en verzorgingskosten en soms ook exclusief studiematerialen.
Vaak nemen werkgevers de kosten voor een MBA opleiding geheel of gedeeltelijk over, wanneer U kunt hardmaken wat U straks extra aan de organisatie kunt bijdragen met een voltooide MBA studie.

Zie ook : waarom een MBA?

Bronnen: Business week, Elsevier, InfoNu

  1. No comments yet.
(will not be published)